Betingelser 2017-10-16T16:23:32+00:00

Salgs- og Leveringsbetingelser

Vores salgs- og leveringsbetingelser

Vi vil gerne informere om, hvad du kan forvente af os, og håber derved, at samarbejdet fra starten vil komme til at fungere optimalt til glæde for alle.

Du skal ringe til os øjeblikkeligt hvis:

  • En medarbejder ikke møder som aftalt.
  • Ikke opfører sig, eller udfører arbejdet tilfredsstillende.
  • Hvis der sker ændringer i det aftalte antal af medarbejdere.

Vi kan fanges i tidsrummet 06-16 på
telefonnummer 70 265 268

Mandskab og udlejning

DPU udlejer ufaglært mandskab til byggebranchen.

Al bestilling af mandskab (også ved overarbejde), samt den daglige kontakt i øvrigt foregår altid med undertegnede. For at vi kan sende de bedst egnede folk ud til din opgave, er det vigtigt, at du ringer i så god tid som muligt. Undertegnede varetager alle de daglige opgaver i forbindelse med udlejning af vores medarbejdere, og det er vigtigt, at du som kunde sørger for at give mig de nødvendige tilbagemeldinger, hvis tingene ikke fungerer. Dette er vores eneste mulighed for at levere en ordentlig service i fremtiden.

Når man lejer mandskab hos DPU, er det altid af en varighed på min. 8 sammenhængende timer (fredag dog 7,5). Som udgangspunkt arbejdes der i tidsrummet kl. 7 – 15 mandag – torsdag og kl. 7 – 14.30 om fredagen. Alt arbejde uden for dette tidsrum er mod overarbejdsbetaling og aftales særskilt med undertegnede.

Vores timepris er pr. mand fra kr. 225,- pr. time + moms. Timer ud over de 8 anses for overarbejde og faktureres med kr. 390,- pr. time + moms.

Medarbejderne har ret til frokostpause på en ••• time, som faktureres.

Du skal som kunde anvise parkering til medarbejderens bil, i modsat fald forbeholder vi os retten til at fakturere denne udgift. Efter aftale leverer DPU gerne servicebil inkl. værktøjspakke mod betaling kr. 385,- pr. dag. Skal servicebilen parkere hvor der skal betales parkeringsafgift faktureres dette. Det er også muligt efter aftale, at leje forskelligt materiel hos DPU.

Betalingsbetingelser

Vi fakturerer medio og ultimo hver måned og vores betalingsbetingelser er Netto 14 dage. Ved for sen betaling beregnes rente med 2% pr. påbegyndt måned.

Kan du ikke acceptere ovennævnte betingelser bedes du rette henvendelse til undertegnede inden arbejdets udførelse.

Hvis ikke vi hører fra dig inden da, anser vi aftalen som indgået under ovennævnte betingelser. Vores betingelser findes altid i seneste version på vores hjemmeside personaleudlejning.dk.

Med ønsket om et godt samarbejde i fremtiden.

Med venlig hilsen

Dansk Personaleudlejning ApS

Udførelse af arbejde og ansvarsfraskrivelse

Medarbejderen fra DPU stiller op med arme og ben, og det er dig som kunde, der sætter medarbejderen i gang og informerer medarbejderen om det, der skal laves løbende gennem dagen. Alle medarbejdere hos DPU har selv personligt sikkerhedsudstyr (sko, hjelm og vest), som de altid skal medbringe. Alt andet udstyr skal du som kunde stille til rådighed.

Det er dig som kunde, der har instruktionsbeføjelsen over den lejede medarbejder og derfor også dig som kunde, der er ansvarlig for eventuelle mangler ved det udførte arbejde samt eventuel(le) arbejdsskade(r), som den lejede medarbejder må pådrage sig. Ligeledes er det dig som kunde, der er ansvarlig for den skade den lejede medarbejder må forårsage på ting og personer. Som følge heraf er det dig som kunde, der har pligt til at sørge for, at en lejet medarbejder er dækket af en arbejdsskadeforsikring samt eventuel ansvars-forsikring.

DPU fraskriver sig ethvert ansvar som følge af fejl og mangler i arbejdet udført af en udlejet medarbejder, herunder direkte såvel som indirekte tab.

Sygdom og udeblivelse

Skulle det ske, at en medarbejder bliver syg, vil vi bestræbe os på at sende en anden hurtigst muligt. DPU er uden ansvar for en medarbejderens sygdom og kan ikke stilles til ansvar herfor.